Chính sách đại lý

CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ VÀ CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH TRONG HỆ THỐNG MỸ PHẨM LBEKO - EOBICÔ

Để nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo sự tuân thủ và thực kiện nghiêm chỉnh các quy định về chống bán phá giá, cạnh tranh không lành mạnh cũng như quyền lợi của toàn hệ thống trong công ty, hệ thống mỹ phẩm L’Beko Eobicô ban hành quy chế: “Chống bán phá giá và cạnh tranh không lành mạnh” cụ thể như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Phạm vi điều chỉnh

 • Bán phá giá và hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống mỹ phẩm L’Beko - Eobicô
 • Chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy chế

 

Điều 2: Đối tượng áp dụng

 • Giám đốc kinh doanh (CEO) trực thuộc hệ thống Mỹ phẩm L’Beko - Eobicô.
 • Nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý, chi nhánh, công tác viên do CEO đó quản lý

 

 

II. BÁN PHÁ GIÁ VÀ HANH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

Điều 3: Các trường hợp bán phá giá và cạnh tranh không lành mạnh:

 • Bán sản phẩm cho khách hàng với giá thấp hơn giá bán lẻ được niêm yết rên sản phẩm.
 • Bán với giá thấp hơn giá đã được chiết khấu hoặc mức giá gốc cho khách sỉ
 • Bán với giá thấp hơn giá đã được Công ty quy định cho các trường hợp khách sỉ, lẻ
 • Thực hiện chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng sản phẩm, hay các thoả thuận ngầm không thuộc quy định của công ty nhằm mục đích tăng doanh số.
 • Chèo kéo khách hàng, thực hiện các hành vi hạ thấp chất lượng sản phẩm của các hãng khác.

 

Điều 4 : Tố cáo các hành vi vi phạm

 • Các nhà phân phối, tổng đại lý, đại lý, chi nhánh, khách sỉ, công tác viên, khách lẻ trên toàn hệ thống có quyền tố cáo hành vi vi phạm bán phá giá, cạnh tranh không lành mạnh thông qua đường dây nóng của công ty : 086 9292 912 2.
 • Hồ sơ tố cáo hành vi vi phạm quy chế Thông tin của người tố cáo Thông tin của người bị tố cáo Bằng chứng hành vi vi phạm quy chế bao gồm : Hình ảnh , thông tin, số liệu hoá đơn mua bán hàng , file ghi âm ,...
 • Bên tố cáo phải chịu trách nghiệm về tính trung thực của thông tin, chứng cứ đã cung cấp.

 

Điều 5 : Thời gian thụ lý và giải quyết vụ việc

Trong vòng 10 ngày kế từ ngày bộ phận chống bán phá giá của Công ty nhận được hồ sơ tố cáo.

 

III. XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI HÀNH VI BÁN PHÁ GIÁ VÀ CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

Điều 6:  Các hình thức xử lý vi phạm về hành vi bán phá giá và cạnh tranh không lành mạnh

Hình thức xử lý chung cho mọi hành vi vi phạm lần đầu là buộc chấm dứt hành vi vi phạm và
cảnh cáo công khai trước toàn bộ hệ thống của Công ty. Tùy vào mức độ vi phạm và tính nghiêm 
trọng của hành vi sẽ áp dụng thêm các hình thức xử phạt như sau:

A. Trường hợp vi phạm lần thứ nhất

 • Xử phạt  hành chính đối với cá nhân trực tiếp vi phạm quy chế và xử phạt đối với CEO quản lý cá nhân vi phạm cụ thể
 • Xử phạt 5.000.000 VNĐ đối với cá nhân trực tiếp vi phạm quy chế và cạnh tranh không lành mạnh
 • Xứ phạt 10.000.000 VNĐ đối với CEO trực tiếp quản lý cá nhân vi phạm quy chế.

B. Trường hợp vi phạm lần hai

 • Đối với cá nhân vi phạm quy chế lần thứ hai sẽ cắt hàng công khai và loại khỏi hệ thống phân phối công ty vĩnh viễn và không được tiếp tục sử dụng bất cứ hình ảnh, logo sản phẩm của công ty vào mục đích kinh doanh
 • Đối với CEO trực thuộc công ty , nhà phân phối , tổng đại lý cung cấp hàng trực tiếp cho cá nhân vi phạm lần 2 cũng bị liên dới xử phạt theo mức độ vi phạm. Thấp nhất là cảnh cáo công khai cho đến mức cao nhất là loại vĩnh viễn khỏi hệ thống . 

Trường hợp cá nhân, nhánh hệ thống bị Công ty cắt hàng, loại khỏi hệ thống vĩnh viễn vẫn cố tình lợi dụng hình ảnh sản phẩm công ty vào hoạt động kinh doanh của mình thì công ty sẽ thông báo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kế từ ngày 01 tháng 03 năm 2020

Button messenger
Chat ngay